Forum

bài viêt test forum...
 

bài viêt test forum 1  

Page 2 / 2
  RSS

nts
 nts
(@nts)
Active Member
Joined: 3 tuần ago
Posts: 7
29/03/2019 6:25 sáng  

bình động. Hãy xem xét biểu đồ dưới đây.

 ​

Quản lý rủi ro – Các nhà giao dịch thành công luôn biết chính xác họ sẽ đặt bao nhiêu vào giao dịch tiếp theo. Tại sao cần quản lý rủi ro? Để ngăn tâm lý chúng ta có những hành động nguy hiểm ảnh hưởng tới giao dịch. Có nhiều cách quản lý rủi ro khác nhau như Quản lý theo tỉ lệ phần trăm, quản lý theo Winrate và lợi nhuận : rủi ro….


ReplyQuote
Page 2 / 2
Share:
  
Working

Please Login or Register