Cấu trúc cơ bản của một chiến lược giao dịch Forex

Giao dịch là hành động mua và bán các vị trí tài chính, chỉ là một phần nhỏ trong những gì cần thiết để thành công trong forex. Bất cứ ai cũng có thể đăng ký, mở một tài khoản, nộp một số tiền và giao dịch. Các nhà giao dịch thành công có một … Đọc tiếpCấu trúc cơ bản của một chiến lược giao dịch Forex