Weltrade Chuyển sang thời gian giờ giao dịch mùa hè

Hello, Clients!

Xin vui lòng lưu ý, vào ngày 11.03.2018 tại Mỹ và Canada sẽ chuyển sang thời gian mua hè. Tại các nước Châu Âu việc chuyển sang thời gian mùa hè sẽ muộn hơn sau hai tuần, ngày 25.03.2018. Liên quan đến vấn đề này chúng tôi đưa ra các thay đổi trong lịch phiên giao dịch từ 12.03.2018 đến hết 23.03.2018: Weltrade Chuyển sang thời gian giờ giao dịch mùa hè

Forex
việc đóng cửa vào ngày thứ sáu sẽ diễn ra sớm hơn một giờ: 22:59 (EET)
Kim loại
nghỉ giải lao giữa các giao dịch sẽ diễn ra sớm hơn một giờ: 23:00-00:00 (EET)
Dầu
nghỉ giải lao giữa các giao dịch theo dầu US Crude sẽ diễn ra sớm hơn một giờ: 23:00-00:00 (EET)
nghỉ giải lao giữa các giao dịch theo dầu UK Brent sẽ diễn ra sớm hơn một giờ: 23:00-02:00 (EET)

Kể từ thứ hai ngày 26.03.2018 lịch các phiên giao dịch sẽ quay trở về chế độ làm việc như bình thường.

Cần phải đọc thông tin này khi thược hiện các giao dịch.

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn WELTRADE của chúng tôi!

Trân trọng,
Công ty WELTRADE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *